حادثه ي ريزش ساختمان سعادت آباد

ساختمان سعادت آباد ساختماني 7 طبقه بود كه به دليل عدم توجه پيمانكار تخريب و كم كاري شهرداري تهران در سال 87 فرو ريخت و در اين حادثه 17 نفر كشته شدند.

مهمترين نكته در ريزش اين ساختمان قديمي اطمينان كارفرما به پيمانكاري ناشي بود كه پس از اين حادثه متواري شد.

در اين پرونده آقاي قاليباف شهردار تهران با فشار زيادي از سوي رسانه ها مواجه شد و شهرداري به دليل كم كاري و احراز پيمانكار كم تجربه تا 85 درصد مقصر شناخته شد.

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

اطلاعات تماس