تصاوير بسيار جالب از تخريب ساختمان هاي بزرگ

building demolition

ممكن است دوست داشته باشيد تخريب ساختمان هاي بزرگ را از نزديك ببينيد. به همان اندازه اي كه شما از ديدن اين منظره لذت مي بريد، عمليات خراب كردن ساختمان ها امري پيچيده و بسيار خطرنانك است. به طوري كه اگر براوردها اشتباه از كار بيايد ممكن است به قيمت جان افراد و يا تخريب اموال عمومي منجر شود.

تخريب ساختمان قديمي

معمولا براي تخريب برج ها و سازه هاي بسيار بزرگ از مواد منجره استفاده مي شود.

تخريه خانه كلنگي

كارگذاشتن مواد منفجره بدون برنامه ريزي و كار كارشناسي نيست. بلكه نقطه ي هدف كه قرار است ساختمان در آنجا فرو بريزد از قبل مشخص مي شود. معمولا مركز ساختمان را به عنوان مركز فروريختن ساختمان هاي بزرگ در روش انفجار انتخاب مي كنند.

دليل اين كار اين است كه اگر برج به سمت چپ يا راست سقوط كند ساختمانهاي مجاور آسيب مي بينند

تخريب در تهران

تخريب ساختمان با مواد منفجره

عمليات تخريب

عكس تخريبب ساختمان

تصاوير تخريب ساختمان

تخريب ساختمان

خراب كردن ساختمان

تخريب ساختمان

تخريب ساختمان

تخريب ساختمان

تخريب ساختمان

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

اطلاعات تماس