گودبرداري و خاكبرداري در تهران - 09123490970

گودبرداري و خاكبرداري در تهران:

به حفاري و خاكبرداري پايين تر از سطح زمين گودبرداري گفته مي شود.

گودبرداري زمين به دو صورت انجام مي شود: گودبرداري مهاربندي شده و گودبرداري مهاربندي نشده

گودبرداري انكراژ و گودبرداري به روش نيلينگ در تهران:

براي انجام عمليات گودبرداري و خاكبرداري در سراسر تهران با ما با شماره 09123490970تماس بگيريد.

ما ضمن داشتن كد پيمانكاري از شهرداري قم و با سوابق درخشان در زمينه ي گودبرداري و تخريب ساختمان، كار گودبرداري زمين شما را در اسرع وقت و با ضريب اطمينان بالا انجام مي دهيم.

ما چندين اكيپ با تجهيزات پيشرفته در زمينه ي گودبرداري در تهران داريم و همه ي مناطق استان تهران و شهرستان هاي همجوار از اسلامشهر، شهريار و ... را پوشش مي دهيم.

احتمالا زياده شنيده ايد كه گودبرداري غيراصولي موجب فروريختن ساختمان هاي مجاور و كشته يا زخمي شدن همسايه ها شده است. در چنين فضايي اعتماد به تيم مجرب ما با رزومه ي كاري بيش از 2000 مورد تخريب ساختمان ها و گودبرداري زمين ها از پروژه هاي كوچك تا بزرگ مي تواند خيال شما را آسوده سازد.

خاكبرداري در تهران:

خاكبرداري يا حمل نخاله مرحله ي پس از گودبرداري محسوب مي شود. ما پس از گودبرداري زمين شما، عمليات تخليه ي خاك به سايت هاي نخاله را براي شما انجام مي دهيم.

در زمينه ي خاكبرداري نيز ما با كارگران مجرب، بيمه شده و ايراني كار شما را در اسرع وقت انجام مي دهيم.

خاكبرداري در تهران

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

اطلاعات تماس